BERD SPRIJINĂ FINANCIAR IMM-URILE PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ IN PROTECȚIA MEDIULUI

2016.04.07

BERD SPRIJINĂ FINANCIAR IMM-URILE PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ IN PROTECȚIA MEDIULUI

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) oferă IMM-urilor acces la servicii de consultanță pentru a le ajuta în dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității. Programul SBS (Small Business Support) pune în contact companiile mijlocii, mici și micro, organizate sub formă de societăți cu răspundere limitată, cu firme de consultanță acreditate și oferă asistență în procesul de dezvoltare al proiectelor, precum și finanțarea cu până la 75% a serviciilor de consultanță contractate.


De la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a înregistrat progrese semnificative în toate sectoarele. Totuși, accesul la finanțare rămâne limitat, mai ales în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, iar nivelul investițiilor în România este în continuare scăzut. În vederea soluționării acestor carențe de dezvoltare, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare va adopta mai multe orientări strategice printre care se numără și finanțarea și susținerea IMM-urilor, cu sprijinul SBS (Small Business Support). Programul dezvoltat de Bancă cofinanțează proiecte diversificate de consultanță care sunt adaptate nevoii de dezvoltare a acestor întreprinderi. Totodată, BERD acordă prioritate unor domenii precum protecția mediului sau eficiența energetică și proiectelor care pun accentul pe îmbunătățirea managementului financiar al întreprinderilor, iar planul de finanțare este de maxim 75%. Limita maximă a  granturilor oferite este de 10.000 euro per proiect și cu o durată maximă de 6 luni. 

Carbon Solutions Global România s-a alăturat companiilor agreate de către BERD pentru oferirea serviciilor de consultanță. Expertiza noastră se plasează cu precădere în domeniul managementului carbonului și reducerii emisiilor de CO2, al gazelor cu efect de seră.

În contextul în care România este una dintre economiile din Uniunea Europeană cu cel mai ridicat și mai ineficient consum de energie, ceea ce generează un nivel ridicat de emisii de CO2, implicarea BERD atrage atenția asupra nevoii de dezvoltare a companiilor, tehnologiilor și proceselor din domeniul reducerii emisiilor de CO2, dezvoltării durabile și protecției mediului. În calitatea de stat membru al UE, România trebuie să își alinieze politica energetică cu strategia Uniunii Europene, ceea ce înseamnă sporirea eficienței energetice. În vederea dezvoltării economice sustenabile este necesară investiția în dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon în mai multe sectoare de activitate, având în vedere faptul că schimbările climatice reprezintă o sursă de riscuri pentru numeroase activități desfășurate pe întreg teritoriul țării.

Dincolo de implicațiile economice  oferite de dezvoltarea activităților în vederea eficientizării energetice, există și implicații sociale și de mediu. Starea mediului înconjurător afectează în mod direct viața și activitățile întreprinse. Combaterea schimbărilor climatice reprezintă o prioritate a Uniunii Europene, iar România și-a dezvoltat Planul de acțiuni privind schimbările climatice pe perioada 2016-2020 pentru a se alinia obiectivelor UE. Creșterile temperaturilor anuale cu aproximativ 1oC în ultimele decenii afectează operațiunile din domeniul energetic, precum și cele de minerit și agroindustriale pe fondul expunerii la condiții de secetă. Piața globală pentru servicii verzi și cu emisii de carbon reduse se află într-o continuă creștere ( peste 4% pe an) și a ajuns în prezent la peste 4000 miliarde de euro, fiind unul din cele mai dinamice sectoare la nivel global.

Carbon Solutions Global a reușit prin proiectele dezvoltate în ultimii 3 ani să aducă tehnici inovative și practici sustenabile în mediul economic românesc și european. Cel mai mare proiect pilot realizat în Europa în domeniul agriculturii prietenoase cu mediul, The Clear Plate Project, a fost o adevărată reușită a companiei, aducându-ne un premiu important în industria de profil. Know how-ul acumulat în acest proiect ne ajută acum să oferim fermierilor din România soluții concrete de reducere a poluării din agricultură și pentru a se adapta noilor condiții climatice din țară. Seceta a devenit un subiect important în ultimii ani, iar soluții de captare a apei în sol și imbunatățirea rezistenței plantelor la secetă sunt prioritare în serviciile de consultanță oferite de Carbon Solutions Global România.

În perioada strategiei anterioare BERD s-a concentrat pe accesul la finanțare a IMM-urilor, pe implementarea liniilor de credit în sprijinul eficienței energetice și energiei sustenabile și pe oferirea de  sprijin României în tranziția către o economie cu emisii de carbon reduse. Banca a pus accentul pe încurajarea producției de energie din surse regenerabile ( ca măsură de protecția mediului) și asistența tehnică oferită companiilor care utilizează tehnologii de eficiență energetică în conformitate cu inițiativa BERD cu privire la energia sustenabilă.

Carbon Solutions Global vine în întâmpinarea nevoilor companiilor de a își reduce costurile operaționale. Analiza amprentei de carbon a unei companii nu înseamnă un raport despre cât de mult poluează respectiva companie, ci oferă o viziune de ansamblu asupra tuturor activităților companiei. Acolo unde emisiile de CO2 sunt mari, înseamnă că sunt și cele mai mari eforturi financiare și o reducere a emisiilor echivalează cu o economie în buget. Un exemplu concret, pe care l-am întâlnit la un client, a fost în cazul unui depozit logistic. În urma analizei amprentei de carbon făcute de către specialiștii Carbon Solutions Global, a reieșit faptul că emisiile de CO2e rezultate din consumul de curent electric erau exagerat de mari. La o inspecție mai detaliată s-a observat faptul că angajații lăsau luminile aprinse indiferent de luminozitatea de afară deoarece întrerupătoarele erau amplasate într-o parte a depozitului accesibilă numai din partea de birouri, nu și din hală. În plus, foloseau ca soluție de iluminat becuri specifice iluminatului stradal achiziționate de la o licitație de insolvență la un preț foarte mic. Însă în urma analizei și a propunerilor noastre, am demonstrat că numai simpla amplasare a întrerupătoarelor în zona de hală pentru a fi ușor accesibile lucrătorilor comerciali ar fi putut reduce costurile cu iluminatul cu minim 5%. În plus, dacă se instala un sistem de iluminat cu LED pe bază de senzori de lumină care să completeze lumina venită în mod naturală cu cea artificială numai atunci când este nevoie, reducerea lunară putea fi de până la 35%-40%. Am oferit acest exemplu deoarece este foarte elocvent în ceea ce privește economiile pe care credem că le facem uneori, fără o analiză exactă și un studiu de sustenabilitate.

Carbon Solutions Global România, consultant agreat BERD, încurajează și îndeamnă companiile din orice domeniu să își măsoare impactul asupra mediului înconjurător printr-un studiu de analiză al amprentei de carbon. Sfaturile experților noștri vă pot aduce beneficii reale imediate prin reducerea costurilor operaționale sau, pentru companiile din agricultură, o reducere considerabilă a utilizării de fertilizanți chimici și o îmbunătățire a producției și a rezistenței la secetă.

Surse:

www.ebrd.com/documents/strategy-and.../strategy-for-romania.pdf

http://mmediu.ro/articol/riscurile-schimbarilor-climatice-si-beneficiile-masurilor-de-combatere-a-acestora/1404

 
Recomanda::