Colectare selectivă a deșeurilor din curtoazia Recobin

2015.02.23

Colectare selectivă a deșeurilor din curtoazia Recobin
În timpul activităților noastre de la CSG, acordăm o mare atenție pe colectarea și gestionarea deșeurilor, ca acesta să fie făcută cât mai sustenabil și mai profesional.
Din momentul înființării, compania a încurajat mereu angajații săi să colecteze selectiv deșeurile. În 2014 am făcut o cooperare cu compania Recobin, pionier activ în colectarea selectivă a deșeurilor, și care, în anul 2013, au fost finaliști la Premiul Maghiar de Design. În cadrul cooperării, Recobin ne furnizează vase de colectare a deșeurilor, din materiale ecologice, de asemenea, asigură transportul și gestionarea corectă a deșeurilor generate, ca materialele reciclabile să-și găsească din nou locul în economie, ca și materii prime.

Vasele ecologice, cu designul și aspectul lor propriu, încurajează angajații noștri să aibă un comportament responsabil față de mediu.

În prezent, există posibilitatea de a colecta selectiv trei tipuri de deșeuri (metal, hârtie și plastic), dar planurile pe termen lung includ și colectarea selectivă a materialelor organice compostabile, pentru ca depozitele de deșeuri sau instalațiile de incinerare a deșeurilor să primească o cantitate cât mai mică de deșeuri neutilizabile.
 
Recomanda::