Felhasználási feltételek

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása

  A Carbon Solutions Global Ltd. (a továbbiakban: „Carbon Solutions” vagy „mi”), amelynek bejegyzett székhelye Dalton House, 60 Windsor Avenue, London UK, SW19 2RR, United Kingdom, cégjegyzékszáma: No. 8100946, online szolgáltatásokat biztosít, amelyekre az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) vonatkoznak. Amikor Ön igénybe veszi a Carbon Solutions bizonyos szolgáltatásait, regisztrál és/vagy feliratkozik, akkor Önre (a továbbiakban: „Ön” vagy „a webhely látogatója” vagy „felhasználó” vagy „vevő” vagy „szerződő fél”) és a Carbon Solutions cégre automatikusan érvényesek azok a nyilvánosan elérhetővé tett irányelvek vagy szabályok, amelyek az ilyen szolgáltatásokra vonatkoznak. Az ilyen irányelvek vagy szabályok teljes mértékben az ÁFSZ részének tekintendők, azzal egységes szerkezetet alkotnak.

 2. Általános rész

  A Carbon Solutions üzemelteti és tartja karban ezt a webhelyet (a továbbiakban: „Weboldal” vagy „Webhely”). JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ITT KIFEJTETT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET.

  A Carbon Solutions fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa, módosítsa vagy frissítse az ÁFSZ-et bármikor, előzetes értesítés nélkül. A legfrissebb változat időpontja a dokumentum végén található.

 3. Beküldött anyagok

  Ha az alábbiakban foglaltaktól eltérő külön írásbeli megállapodás nem jön létre Ön és a Carbon Solutions között, akkor Ön tudomásul veszi, hogy mindazok az anyagok (beleértve a kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, ötleteket, felfedezéseket, terveket, jegyzeteket, rajzokat, eredeti és kreatív anyagokat és egyéb információkat, de nem kizárólag ezeket), amiket Ön e-mailben vagy más elektronikus módon küld be a Carbon Solutions felé, illetve a jelen Weboldalon Ön által közzétett információk is kívül esnek a bizalmas és titkos adatok körén, és a Carbon Solutions kizárólagos tulajdonává válnak az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben. A Carbon Solutions tulajdonában lesznek a kizárólagos jogok, így jogosulttá válik ezeknek az anyagoknak bármilyen célból történő korlátlan felhasználására akár kereskedelmi, akár más jelleggel anélkül, hogy az Ön nevét bármilyen módon feltüntetné, vagy hogy további anyagi ellenszolgáltatást nyújtana Önnek. Abban az esetben, ha az alkalmazandó törvények megakadályozzák, hogy a Carbon Solutions legyen e jogok egyedüli tulajdonosa, ez a rendelkezés olyan módon lép hatályba, hogy garantálja a Carbon Solutions részére (a korlátlan átruházási jogot is beleértve) az örökös, egész világra kiterjedő, teljesen kifizetett, nem kizárólagos jogot (beleértve a morális jogokat is) és licencet, hogy felhasználja, eladja, másolja, módosítsa, adaptálja, közzé tegye, lefordítsa, származtatott műként hasznosítsa, terjessze, a nyilvánossághoz eljuttassa, bemutassa és tartalomként (részben vagy egészben) világszerte megjelenítse, és/vagy beépíteni más munkákba bármilyen formában, média útján vagy technológiával, ami jelenleg ismert vagy amit később fejlesztenek majd ki, arra a teljes időszakra vonatkozóan, ami az ilyen anyagokkal kapcsolatos jogokat biztosít.

 4. Felelősséget kizáró nyilatkozat

  EZ A WEBHELY ÉS A RAJTA TALÁLHATÓ VALAMENNYI ANYAG EGY „ABBAN A FORMÁBAN ELÉRHETŐ, AHOGYAN VAN” ÉS „AKKOR ELÉRHETŐ, AMIKOR ELÉRHETŐ” ALAPON KERÜL KÖZLÉSRE, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL. A CARBON SOLUTIONS KIZÁR MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT AZ ALÁBB FELSOROLTAKRA, DE A FELSOROLÁS NEM KORLÁTOZHATÓ A FELSOROLT TÉTELEKRE: ELADHATÓSÁG, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, TULAJDONJOG TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS SZERZŐI JOGOK MEG NEM SÉRTÉSE. A CARBON SOLUTIONS NEM ÁLLÍTJA ÉS NEM IS GARANTÁLJA, HOGY A JELEN WEBHELYEN TALÁLHATÓ ANYAGOK PONTOSAK, TELJESEK, MEGBÍZHATÓAK, FRISSEK ÉS HIBAMENTESEK. A CARBON SOLUTIONS TOVÁBBÁ NEM ÁLLÍTJA ÉS NEM IS GARANTÁLJA, HOGY A WEBHELY VAGY AZ AZT MŰKÖDTETŐ KISZOLGÁLÓ SZÁMÍTÓGÉP(EK) NEM TARTALMAZ(NAK) VÍRUSOKAT VAGY EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKET.

 5. Termékek és szolgáltatások

  A Carbon Solutions jelenleg online weboldalakat és rendszereket működtet, erőforrásokat tesz elérhetővé, szolgáltatásokat nyújt és termékeket értékesít, amelyeket igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában az új szolgáltatásokra, amelyek a jelenlegiek bővítését vagy továbbfejlesztését jelentik, automatikusan az ÁSZF vonatkozik.

  A Carbon Solutions fenntartja magának a jogot, hogy bármikor vagy időről időre módosítsa vagy megszüntesse a Weboldalt mint szolgáltatást (vagy annak bármely részét) akár ideiglenesen, akár pedig véglegesen, értesítés mellett vagy értesítés nélkül. Ön egyetért azzal, hogy a Carbon Solutions nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely harmadik személy felé a Weboldal mint szolgáltatás bármilyen megváltoztatása, szüneteltetése vagy megszüntetése miatt.

  A Weboldalon a termékek és/vagy szolgáltatások mellett mindig megtalálható a megvásárlásra felkínált tétel vagy cikk teljes és pontos leírása. A leírás elég részletes ahhoz, hogy Önnek lehetősége legyen a termék megfelelő értékelésére. Ha a Carbon Solutions képeket is használ a leírásokban, ezek mindig megbízhatóan ábrázolják a kínált terméket és/vagy szolgáltatást. A választékban szereplő tételek leírásában található nyilvánvaló hibák vagy tévedések jogilag nem kötelező erejűek a Carbon Solutions cégre nézve.

  Minden tétel vagy cikk leírása elegendő információt tartalmaz ahhoz, hogy világos legyen, milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak a kínált termék és/vagy szolgáltatás elfogadásához. Ezek közé az információk közé tartozik, de nem kizárólagosan:


  1. az ár, adóval együtt;

  2. bármilyen kapcsolódó szállítási és kezelési költség;

  3. a mód, ahogyan a megállapodást meg lehet kötni, illetve az ehhez szükséges lépések;

  4. hogy van-e bármilyen elállási jog;

  5. a fizetés, szállítás és a megállapodás aláírásának módja;

  6. az időtartam, amely során az ajánlat, beleértve az árat is, változatlan formában érvényben marad.


  Jelen Weboldalon található és a Carbon Solutions által forgalmazott termékek, illetve szolgáltatások saját, személyes használatra valók, így nem hozhatók további forgalomba, nem használhatók fel kereskedelmi célokra.

  A Carbon Solutions jogosult kiszervezni egy vagy több termékét és/vagy szolgáltatását bármely helyi leányvállalatához.

  Semlegesítési projektjeink közül kiemelt szerepet tölt be a hazai vonatkozású Clear Plate projekt, amely egyike az első magyar emisszió csökkentésre irányuló mezőgazdasági projekteknek. A Clear Plate projekt célja minősített kibocsátás-csökkentési egységek (VER) kibocsátása. A kreditek értékesítése 2014. 03. 19-től ún. előértékesítés keretében kezdődött meg.

  Az előértékesítés a határidős ügyletek kategóriájába tartozik. Ennek értelmében a Clear Plate projektből származó kreditek a vásárlás időpontjában nem kerülnek azonnal a vevő birtokába. A jövőbeni teljesítésnek megfelelően az egységek a megvételt követő előre meg nem határozott időpontban kerülnek kibocsátásra. Az egy időben történő szállításra és a kreditek forgalomból való kivonására a Carbon Solutions a vásárlás napjától számítva 180 napos szállítási határidőt vállal. A kreditek aktualizált szállításáról és kivonásáról (nyugdíjaztatásáról) az érintett ügyfelek online értesítést kapnak. A vásárlók a birtokukba került kibocsátás-csökkentési egységek forgalomból történt kivonásáról az értesítést követően a Carbon Solutions által üzemeltetett transzparens regiszter (belső nyilvántartási rendszer) felületen győződhetnek meg.

  Amennyiben a cég nem teljesíti a 180 napos szállítási határidőt az adott projektből származó kreditek vonatkozásában, úgy az értékesített mennyiségnek vagy az értékesítés értékének megfelelően más projektből származó vagy más minősítésű kredittel pótolja a szállítást.

  Az előértékesítési ajánlatot elfogadó ügyfelek a rendelési igénylőlap kitöltését, illetve a projektválasztást és a kifizetést követően jelen ÁSZF kiegészítéseként a minősített kibocsátás-csökkentési egységek adásvételéről szóló szerződést (VERPA) kérhetnek.

 6. Szolgáltatások

  1. Mérés

   1.1 Kalkulátor

   A Carbon Solutions széndioxid-kalkulátor szolgáltatásának konkrét célja az egyéni felelősségvállalás szintjének növelése, valamint a CO2 és más üvegházhatású gázok koncentrációjának csökkentése az éghajlat változását mérsékelendő. Annak megállapítására, hogy bizonyos tevékenységek (mint például a légi közlekedés) mekkora kibocsátással járnak, a Carbon Solutions egy ún. széndioxid-lábnyom kalkulátort kínál, így adva vevőinek javaslatot, hogy mekkora mennyiségű kibocsátást kellene semlegesíteniük adott tevékenységek esetében.

   1.2 Közzétett adatok

   A Carbon Solutions kibocsátási számításainak alapját a rendelkezésre álló legjobb adatok képezik. Ezeket a számításokat a megfelelő CO2 mennyiségek meghatározásához alkalmazzuk azok semlegesítése céljából. A számítások rendszeresen, éves szinten felül vannak vizsgálva, hogy tükrözzék az időszerűnek és ésszerűnek számító gyakorlatot, továbbá tartalmazhatnak olyan új információkat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozóan, amelyek a légi közlekedésből vagy egyéb forrásokból származó kibocsátással kapcsolatban időközben láttak napvilágot. Amennyiben az adatok változnak, a Carbon Solutions nem vállal semmiféle felelősséget azért, hogy a korábbi tranzakciók során ellentételezett kibocsátások eredményeit utólagosan módosítva további szolgáltatásokat nyújtson.

   A Carbon Solutions kizárólag a vevők által megadott adatok alapján végzi a kibocsátások ellentételezését, így nem vállal felelősséget azon CO2-kibocsátások ellentételezéséért, amik olyan termékek, szolgáltatások vagy folyamatok kapcsán keletkeztek, amelyek kívül esnek a megkötött megállapodás hatályán, vagy amelyek a vevők adatszolgáltatási vagy számítási hibáinak eredményei. A Carbon Solutions a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon feltüntetett adatok megfeleljenek a valóságnak és minden lehetséges szempontból pontosak legyenek bármely adott időpontban elvégzett számítás (kalkuláció) idején. Annak ellenére, hogy cégünk mindent megtesz a megjelenített adatok pontosságának biztosítása érdekében, a Carbon Solutions nem vállal semmilyen felelősséget, illetve sem kifejezett, sem pedig vélelmezett garanciát arra nézve, hogy az adatok teljesek, pontosak, továbbá megfelelő minőségűek és alkalmasak bármilyen célra vagy felhasználásra. Minden ilyen felelősséget és garanciát kifejezetten és a legteljesebb mértékben kizárunk, amennyire csak az ilyen felelősség vagy garancia kizárható a vonatkozó törvények szerint.

  2. Csökkentés

   A Carbon Solutions szolgáltatásainak részeként a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó megoldásokat is kínálunk. E szolgáltatások offline érhetők el, ennélfogva nem részei e Weboldalnak:


   1. Károsanyag-kibocsátás felmérése

   2. Karbon-menedzsment

   3. Energiafelhasználás optimalizálása

   4. Életciklus analízis

   5. Károsanyag-kibocsátás nyilvántartó szoftver

   6. Ellenőrzés hitelesítéssel

   7. Károsanyag-kibocsátás monitorozása

   8. Beszállítói lánc menedzsment

   9. Képzések és szakmai műhelyek

   10. „Kék” marketing tanácsadás

   11. CSR jelentések elkészítése

   12. Márkák, termékek és szolgáltatások minősítése

   13. Üzleti folyamatok újratervezése


   Ha Önt érdeklik a fenti szolgáltatások, kérjük, írjon nekünk a sales@carbonsolutions.cc e-mail címre.

  3. Semlegesítés

   A Carbon Solutions a vevők által befizetett pénzeket kizárólag olyan hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek (angolul: Verified Emission Reductions, angolul rövidítve: VERs) előállítására és/vagy megvásárlására használhatja fel, amelyek megfelelnek a Verified Carbon Standard, a Gold Standard, a Plan Vivo, a REDD vagy más hitelesítő szervezetek szabványainak. Egyes esetekben, a megszokottól eltérő körülmények között, kifejezetten másként is lehet rendelkezni, például erdészeti projekteknél. A kibocsátás-csökkentési egységek (VERs) hitelesítését az ENSZ által akkreditált független ellenőrök végzik, mint például a TÜV, az SGS és a BUREAU VERITAS. Az előállított és/vagy megvásárolt kibocsátási jogok nyugdíjaztatását a Carbon Solutions egy független regisztrátor segítségével bonyolítja le, ilyen módon e jogok véglegesen kivonásra kerülnek a szennyezőanyag-kibocsátási piacról. Kivételt képez ez alól az általános szabály alól az az eset, ha a vevő bejelenti szándékát, miszerint e jogokat egy másik hiteles regisztrátornál vezetett számlára szeretné átvezettetni, majd él is az átvezetés lehetőségével, és nem mi nyugdíjaztatjuk az említett kibocsátás-csökkentési jogokat.

   A hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek (VERs) nyugdíjaztatása ellensúlyozza az üvegházhatású gázok kibocsátását. A hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek (VERs) nyugdíjaztatását meg lehet vásárolni a szén-dioxid lábnyom kalkulátor használatától függetlenül is (ez esetben a befizetést olyan adománynak tekintjük, amely hozzájárul a klíma védelméhez).

   Az Általános Szerződési Feltételeknek minden esetben a legfrissebb változata – amely abban az időpontban található meg jelen Webhelyen hatályos dokumentumként, amikor a vevő szerződést köt cégünkkel – tekintendő érvényesnek. Ez a jogi nyilatkozat a Carbon Solutions és a vevői közötti mindenféle kapcsolatra kiterjed.

   Továbbá, csak és kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek tekinthetők érvényesnek. A vevő által érvényesnek tekintett, viszont a jelenlegi feltételekkel vagy ellentétes, vagy tőlük eltérő feltételeket, melyek eredetileg nem részei jelen Általános Szerződési Feltételeknek, a Carbon Solutions nem tudja elfogadni és tiszteletben tartani, kivéve ha a Carbon Solutions írásban vállalta azok betartását adott esetben.

   3.1 Nyugdíjaztatás

   Minden semlegesítési szolgáltatásnak része az a Carbon Solutions által vállalt kötelezettség, miszerint vagy gondoskodik egy kibocsátás-csökkentési projekt lebonyolításáról, vagy az alábbiakban leírt módon beszerzi, rendelkezésre bocsátja, majd pedig nyugdíjaztatja a megfelelő károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközöket:

   1. A Carbon Solutions vagy (i) gondoskodik egy kibocsátás-csökkentési projekt lebonyolításáról, ellenőrzi és hitelesíti az abból eredő kibocsátás-csökkentést, majd pedig nyugdíjaztatja a létrejött károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközöket, vagy (ii) harmadik személyektől szerzi be az Egyéni Semlegesítési Kalkulátor és/vagy az Üzleti Semlegesítési Kalkulátor segítségével az adott vevő igényei alapján kiszámolt és megrendelt mennyiségeknek megfelelő károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközöket, majd rendelkezésre bocsátja és nyugdíjaztatja ezeket a károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközöket oly módon, hogy a továbbiakban már ne álljanak rendelkezésre, legyenek kereskedelmi forgalomba hozhatók és megszerezhetők harmadik személyek által. Kivételt képez ez alól az az eset, ha a Carbon Solutions az eredeti megállapodásban szereplő károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközök helyett más hasonló eszközöket szerez be és bocsát rendelkezésre, vagy intézkedik ilyen eszközök nyugdíjaztatása ügyében, mégpedig olyan mennyiségben, ami egyenértékű a Carbon Solutions által esetleg más célokra már felhasznált mennyiségekkel. A nyugdíjaztatás rendszeres időközönként történik – ennek gyakorisága a Carbon Solutions egyedüli és kizárólagos döntésétől függ –, és ilyen módon a hatékonyság érdekében különböző vevők tranzakciói egyesítve kerülnek lebonyolításra.

   2. Kibocsátás-csökkentési projektek a világ bármely részén lebonyolíthatók, kibocsátás-csökkentési jogok pedig a világ bármely részéből beszerezhetők, mindig az adott esettől függően. Azonban ezek kivétel nélkül meg kell feleljenek a Carbon Solutions egyedüli és kizárólagos döntése alapján kiválasztott harmadik személy (független hitelesítő szervezet) előírásainak.

   3. Abban az esetben, ha bármely kibocsátás-csökkentési projekt nem eredményez kellő kibocsátás-csökkentési mennyiséget (pl. műszaki vagy gazdálkodási hiba miatt, illetve más okból kifolyólag), akkor a Carbon Solutions köteles gondoskodni alternatív kibocsátás-csökkentési projektek lebonyolításáról, vagy köteles beszerezni és rendelkezésre bocsátani alternatív károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközöket, továbbá intézkedni azok nyugdíjaztatásáról, mégpedig olyan mennyiségben, hogy azzal pótolni tudja az eredetileg tervezett kibocsátás-csökkentéshez képest keletkezett hiányt.

   4. Egy adott kibocsátás-csökkentési projekt keretében elért kibocsátás-csökkentéseket olyan módszerekkel és eljárásokkal kell kiszámítani, ellenőrizni és hitelesíteni, amelyek összhangban vannak meghatározott szabályokkal. A szabályok annak a harmadik személynek a szabványai, amellyel a kibocsátás-csökkentés hitelesítésére szerződést kötöttek. Miután – az adott esettől függően – az Egyéni Semlegesítési Kalkulátor és/vagy az Üzleti Semlegesítési Kalkulátor segítségével kiszámolt és megrendelt mennyiségnek megfelelő károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközök nyugdíjaztatása megtörtént, úgy kell tekinteni, hogy a Carbon Solutions eleget tett ellentételezési szolgáltatásra vállalt szerződéses kötelezettségeinek. A Carbon Solutions nem vállal semmilyen felelősséget olyan jogvita esetén, ahol a kibocsátás-csökkentés hitelességét kérdőjelezik meg, ha a szóban forgó kibocsátás-csökkentés ellenőrzés után hitelesítésre és kiadásra került.

   5. A Carbon Solutions az adott esettől függően az Egyéni Semlegesítési Kalkulátor és/vagy az Üzleti Semlegesítési Kalkulátor segítségével kiszámolt és megrendelt mennyiségnek megfelelő károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközöket köteles csak nyugdíjaztatni. Az egyértelműség kedvéért azonban kijelentjük, hogy a Carbon Solutions semmiféle károsanyag-kibocsátás ellentételezési eszközt nem köteles nyugdíjaztatni egészen addig, amíg a Carbon Solutions által az adott eszközök nyugdíjaztatása címén felszámolt díjakat vevő teljes egészében ki nem fizette.


   A Carbon Solutions egy belső nyilvántartási szolgáltatást (regisztert) működtet, ahol szerződő felek választhatják vagy a Rejtett, vagy a Nyilvános opciót. A Nyilvános opció választásával az ellentételezés lényegesebb adatai (például a magánszemély/vállalat neve, a karbon kreditek száma, az ellentételezett időszak, a vevő weboldalának címe) a www.carbonsolutionsglobal.com saját nyilvántartási rendszerében megjelenítésre kerülnek, s a nyilvánosság számára hozzáférhetők lesznek. Amennyiben viszont szerződő fél a Rejtett opciót választja, a fenti adatok kizárólag a szerződő fél számára lesznek láthatók az online rendszerünkbe történő bejelentkezés után.

   A Carbon Solutions belső nyilvántartási szolgáltatása folyamatosan működik online, ezért mindenféle nyugdíjaztatás teljes mértékben és azonnal szinkronizálva van, így az adatok bármikor rendelkezésre állnak ellenőrzés céljából a www.carbonsolutionsglobal.com weboldalon.

  4. Kommunikáció

   A Carbon Solutions hatékony eszközöket nyújt partnereinek, hogy segítse a hatékony kommunikációt és versenyelőnyt biztosítson.

   Az ÁSZF létrejöttének időpontjában ezek az eszközök az alábbiak: weboldalakra kitehető jelvény vagy ikon és oklevél, mini weboldal, az ellentételezés tényét bizonyító általános tanúsítvány, iframe kalkulátor, ingyenes technikai támogatás és egy értékesítést segítő rendszer. Ezek az eszközök csak abban az időszakban állnak vevő rendelkezésére, amelyre vonatkozóan már ellentételezte kibocsátását.

   A Carbon Solutions folyamatosan dolgozik további off-line kommunikációs eszközökön és szolgáltatásokon. Ilyenek például a „kék” marketing, a PR, a CSR jelentések, a képzések és szakmai műhelyek.

 7. Megrendelések

  Ha egy szerződő fél elektronikusan elfogadott egy megállapodást, akkor a Carbon Solutions szintén elektronikus formában haladéktalanul visszaigazolja, hogy tudomásul veszi az elfogadás tényét. Amíg az elfogadás megerősítést nem nyert, a szerződő fél elállhat a megállapodástól.

  Elektronikus úton kötött megállapodások esetén a Carbon Solutions megteszi a szükséges technológiai és szervezési óvintézkedéseket annak érdekében, hogy az adatok védelmét garantálja, és hogy biztosítsa, hogy azok továbbítása biztonságos online környezetben történjen. A szerződő felek elektronikus fizetési módot is választhatnak. A Carbon Solutions e téren is megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket.

  A Carbon Solutions a törvények adta keretek között információkat gyűjthet arról, hogy a szerződő fél képes lesz-e eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, valamint olyan más tényekről és tényezőkről is, amelyek fontosak lehetnek abból a szempontból, hogy a szerződő fél megbízhatónak minősíthető-e a nem személyesen aláírható megállapodások megkötését illetően. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján a Carbon Solutions alapos okot lát arra, hogy ne kössön megállapodást, akkor a Carbon Solutions részéről jogilag indokolt visszautasítani egy megrendelést vagy kérést, illetve különleges feltételekhez kötni egy megrendelés vagy kérés teljesítését.

 8. Fizetés

  Vevő tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás megkötése egyúttal egy megrendelés elküldését is jelenti a Carbon Solutions felé, és hogy a vevő hitelkártyáján a vásárlás összege terhelésként fog megjelenni, amikor a Vásárlás gombra rákattint, vagy ha ilyen nincs, illetve nincs kiválasztva ez az opció, akkor az adott összegről a vevő számlát fog kapni.

  A Carbon Solutions cégnek joga van visszatartani az összes szolgáltatást és termékeket, illetve nem tenni eleget egy megrendelésnek mindaddig, amíg az ellenértéket hiánytalanul meg nem kapta.

 9. Szállítás

  A Carbon Solutions a lehető legnagyobb körültekintéssel köteles eljárni a hozzá beérkezett megrendelések adminisztrációja és teljesítése, továbbá a tőle igényelt szolgáltatásokra vonatkozó kérések elbírálása során.

  Kiszállításnál a rendeltetési hely mindig az a cím, amit szerződő fél a Carbon Solutions tudomására hozott.

  A Carbon Solutions köteles az elfogadott megrendeléseket szakmai szempontból megfelelő határidőn belül teljesíteni, ami nem haladhatja meg a 30 napot, kivéve ha hosszabb szállítási idő szerepel egy adott megállapodásban. Ha a Carbon Solutions konkrét szállítási határidőket tüntet fel, ezeket úgy kell értelmezni, mint ígéreteket a szállítás időpontjára vonatkozóan. Ha a szállítás késedelmet szenved, továbbá egy megrendelés nem, vagy csak részben teljesíthető, akkor a szerződő felet tájékoztatni kell a megrendelés leadása után egy hónapon belül annak státuszáról. Ilyen esetben a szerződő félnek joga van felbontani a megállapodást mindenféle költségvonzat nélkül, továbbá kártérítést is követelhet az esetlegesen keletkezett kárai miatt.

  Egy megállapodásnak az előzőekben leírtak szerint történő felbontása esetén azt az összeget, amit a szerződő fél a Carbon Solutions felé megfizetett, a lehető legrövidebb időn belül, ami legfeljebb 30 nap, vissza kell fizetni.

  Amennyiben egy megrendelt termék kiszállítására a Carbon Solutions érdekkörében felmerült ok miatt nincs mód, a Carbon Solutions mindent megtesz annak érdekében, hogy egy hasonló terméket biztosítson helyette. Legkésőbb a szállításkor a Carbon Solutions világosan és érthetően köteles a megrendelővel közölni, hogy az eredetileg megrendelt termék helyett egy másik hasonlót tud csak biztosítani. Azon kivételek körébe, amelyekre az elállási jog nem vonatkozik, nem tartoznak bele az ilyen helyettesítő termékek. A visszaszállítás költségeit a Carbon Solutions köteles viselni.

  A termékek sérülésével és/vagy elkallódásával kapcsolatos kockázatokat a Carbon Solutions viseli addig a pillanatig, amíg a kiszállítás a szerződő félhez meg nem történt, kivéve ha kifejezetten másképpen nem állapodtak meg.

  A Carbon Solutions nem vonható felelősségre a termékeken megjelenő olyan nyomtatási hibák miatt, amik a szerződő fél által közölt téves információk következményei. Ugyanez igaz a szerződő fél által megadott összes többi információra, beleértve a szállítási címét és a szállítással kapcsolatos további adatokat is, stb.

 10. Garancia

  A Carbon Solutions garantálja, hogy a termékek megfelelnek a megállapodás feltételeinek, a termékleírásban szereplő műszaki adatoknak, az ésszerű elvárásoknak a megbízhatóság és/vagy a használhatóság tekintetében, továbbá az állam által előírt összes jogszabályi feltételnek, melyek érvényesek (voltak) a megállapodás megkötésének időpontjában.

  A Carbon Solutions, a gyártó vagy az importőr által nyújtott garancia nem korlátozza szerződő fél jogait és kötelezettségeit a Carbon Solutions irányában, amennyiben a Carbon Solutions nem tudná teljesíteni a törvény által előírt és/vagy az elektronikusan megkötött megállapodás alapján vállalt kötelezettségeit.

 11. A szerződés létrejötte

  A szerződés (vagy más szóval: megállapodás) úgy jön létre, hogy a vevő megrendelést ad le az interneten elérhető, e célra szolgáló megrendelési űrlap segítségével, majd pedig a Carbon Solutions azt elfogadja. Az ilyen elfogadásnak előfeltétele, hogy a megfelelő összeg a Carbon Solutions számláján jóváírásra kerüljön. Amint a Carbon Solutions megkapta a vevő szándéka szerint a fentebb leírt módon megvásárolni kívánt hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek (VERs) ellenértékét, az adott hitelesített kibocsátás-csökkentési egységeket véglegesen kivonja a forgalomból, azaz nyugdíjaztatja. Az összes VCU és GS VER olyan projekt portfólióból kerül kiválasztásra, amelynek tartalmát a Carbon Solutions határozza meg. További információ a jelenleg rendelkezésre álló, érvényes portfólióról a Carbon Solutions Weboldalán található.

 12. Sütik (Cookies)

  Az Európai Unió (EU) azon jogszabályainak megfelelően, amik az EU területéről érkező látogatókra vonatkoznak, a Carbon Solutions az Ön engedélyét kéri, hogy sütiket (cookies) helyezhessen el az Ön számítógépén egyrészt az Ön böngészési élményének élvezetesebbé tétele érdekében, másrészt a Weboldal minőségének javítását elősegítendő.

 13. Adatvédelmi szabályzat

  A regisztráció során megadott adatokat és Önre vonatkozó bizonyos egyéb információkat az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük. Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy a Carbon Solutions milyen módon kezeli és védi a személyes adatokat, olvassa el a vonatkozó szöveget itt: http://www.carbonsolutionsglobal.com/adatvedelmi-szabalyzat.

 14. A szerződés megszűnése

  Ön beleegyezik abba, hogy a Carbon Solutions saját belátása szerint megszüntetheti a szolgáltatást, hogy azt Ön többé ne tudja használni, amennyiben a Carbon Solutions úgy véli, hogy Ön megsértette az ÁSZF-et, illetve annak betűjével vagy szellemével össze nem egyeztethető módon járt el. Továbbá, a Carbon Solutions saját belátása szerint és bármikor megszüntetheti a szolgáltatást, vagy annak bármely részét, akár értesítés mellett, akár anélkül. Ön egyetért azzal, hogy jelen ÁSZF bármely pontjára hivatkozással megszüntethetjük az Ön hozzáférését a szolgáltatáshoz előzetes bejelentés nélkül.

 15. Védjegyek és szerzői jogok

  Bizonyos egyéb rendelkezések sérelme nélkül, amelyek máshol találhatók meg jelen ÁSZF szövegében, a Carbon Solutions fenntartja magának azokat a jogokat és engedélyeket, amelyek a szerzői jogi törvények alapján megilletik.

  Bármilyen adathordozó (beleértve, de nem kizárólagosan terveket, vázlatokat, rajzokat, filmeket, szoftvereket, szövegeket, hangfelvételeket, elektronikus fájlokat, egyéb anyagokat és ún. meglepetés termékeket), aminek egy megállapodás alapján a Carbon Solutions a szerzője (például maga a www.carbonsolutionsglobal.com weboldal is), eltérő megállapodás hiányában a Carbon Solutions tulajdonában marad attól függetlenül, hogy át lett adva egy szerződő félnek vagy más harmadik személynek.

  Bármilyen adathordozó (beleértve, de nem kizárólagosan terveket, vázlatokat, rajzokat, filmeket, szoftvereket, szövegeket, hangfelvételeket, elektronikus fájlokat, egyéb anyagokat és ún. meglepetés termékeket), amit a Carbon Solutions bocsát a szerződő fél rendelkezésére, csak és kizárólag szerződő fél által használható fel, tehát a Carbon Solutions kifejezett hozzájárulása nélkül szerződő fél nem sokszorosíthatja, nem teheti közzé és egyéb módon sem oszthatja meg ezeket harmadik személyekkel, kivéve ha a rendelkezésre bocsátott adathordozó jellege egyértelműen más felhasználási módra utal.

  A Carbon Solutions fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen – munkamegbízás során megszerzett – információt más célokra is felhasználjon azzal a megkötéssel, hogy bizalmas információk soha nem kerülhetnek át harmadik személyekhez.

  Ezen a Webhelyen minden a Carbon Solutions kizárólagos tulajdona. Az itt található tartalom más által semmilyen módon sem sokszorosítható vagy tehető nyilvánossá a Carbon Solutions kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

 16. Adatgyűjtés

  1. A webszerverünk által összegyűjtött információ

   A Carbon Solutions webszervere automatikusan nem gyűjti vagy ismeri fel az egyes látogatók információit, mint amilyen a domain név vagy az e-mail cím. Névtelen információk, mint amilyen a látogatók száma egy adott időszakban, begyűjtésre kerülnek statisztikai célból, de ez nem alkalmas egyéni felhasználók azonosítására. Amennyiben Ön online adományt küld az Alapítványnak (Trust), akkor egy adomány-azonosító hivatkozási kódot generál az adományokat feldolgozó rendszerünk. Ez az egyetlen olyan információ, amit megtartunk, hogy nyomon tudjuk követni, hogyan és mikor kaptunk adományokat (lásd még a 11. részt a Sütikről). Az adomány kód azt is lehetővé teszi számunkra, hogy bármely, esetleg csalási szándékkal küldött adományt vissza tudjunk követni.

  2. Az általunk összegyűjtött információ

   A Carbon Solutions csak a tudatosan és önként megadott információkat gyűjti össze, mint például a vevő elérhetőségeit, felmérésekből származó adatokat és/vagy az online regisztráció során megadott információkat.

   Az általunk gyűjtött adatok a Weboldalunkon található tartalmak javítása, valamint a Webhely látogatóinak marketing célú megkeresése érdekében kerülnek felhasználásra.

  3. Az információk tárolása

   Megfelelő biztonsági intézkedéseket tettünk és teszünk létesítményeinkben és a tárgyi eszközök szintjén is, hogy a Weboldalunkon keresztül Öntől begyűjtött információk ne veszhessenek el, azokat ne lehessen megváltoztatni, valamint ne is lehessen velük visszaélni.

   További részletekért nézze meg Adatvédelmi nyilatkozatunkat itt: http://www.carbonsolutionsglobal.com/adatvedelmi-szabalyzat.

 17. Pénzvisszatérítési szabályok

  Bármely termék vagy szolgáltatás megvásárlása után szerződő félnek lehetősége van indoklás nélkül elállni a szerződéstől 14 (tizennégy) napon belül. Ez az időszak azon a napon kezdődik, amikor a terméket a szerződő fél vagy a nevében eljáró harmadik személy átvette.

  Ez alatt az időszak alatt a szerződő fél köteles a terméket és a csomagolást is gondosan kezelni. A szerződő fél csak olyan mértékben csomagolhat ki vagy használhat egy adott terméket, ami annak megítéléséhez szükséges, hogy meg szeretné-e tartani a terméket. Amennyiben a szerződő fél úgy dönt, hogy él elállási jogával, akkor köteles visszaküldeni a terméket és mindent, ami hozzá járt, eredeti állapotban, amennyire az ésszerűség keretei között ez lehetséges, a csomagolással együtt a Carbon Solutions címére, követve a Carbon Solutions ésszerű és egyértelmű utasításait.

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a www.carbonsolutionsglobal.com szolgáltatásai és/vagy termékei esetenként egyéni megrendelésre készülnek, ezért előfordulhat, hogy az ilyen termékeket nem lehet visszaküldeni.

 18. Alkalmazandó jog

  Jelen megállapodásra, továbbá minden vitás ügyre, ellentmondásra, eljárásra vagy követelésre, amik bármilyen módon e megállapodással, vagy annak létrejöttével kapcsolatosak, vagy ezekből erednek (beleértve valamennyi nem szerződéses jogvitát és követelést is), az Egyesült Királyság jogszabályai az irányadók, és ennek megfelelően kell azokat értelmezni.

  Az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi verziója 2012. július 1-jétől érvényes.

 
Ajánlom: