Amprenta de carbon în anul 2015

Carbon Solutions Ltd. nu și-a luat doar angajamentul de a oferi sfaturi altora în ceea ce privește măsurarea și reducerea în mod eficient a amprentei lor de carbon, ci cu aceeași acuratețe își evaluază propria performanță.

În anul 2015, operațiunile cu vehicule sunt responsabile pentru mai mult de jumătate din amprenta de carbon. Activitățile de birou care includ consumul de electricitate, calculatoarele, consumul de hârtie și încălzirea birourilor dețin un procent de 23.7%, în timp ce călătoriile business cu avionul și naveta angajaților au fost responsabile pentru o cantitate de emisii de gaze cu efect de seră de  154 Tone de CO2  echivalent, cu un procent de 12-13% pentru fiecare.*Biroul include încălzirea biroului, consumul de electricitate, consumul de hârtie și calculatoarele angajaților. Vehiculele companiei includ toate vehiculele operate sau deținute de companie și emisiile aferente etapelor ciclului de viata (producție, managementul deșeurilor) și vehiculele angajaților utilizate pentru navetă.


Emisiile directe ale companiei (emisii din scop 1) au avut o pondere de 1/3 din totalul emisiilor. Doar o mică parte din emisiile de gaze cu efect de seră (9,12%) au provenit din consumul de electricitate. Acest profil de emisii este des întâlnit în rândul companiilor care activează în acest sector. Emisiile din scop 1 sunt cauzate în mare parte de operațiunile în cadrul cărora se folosesc vehicule pentru livrări și supravegherea plantațiilor. Ponderea emisiilor din scop 3 au fost responsabile pentru mai mult de 50% din amprenta de carbon.
Scope t CO2e amprenta de carbon în procente
Scope 1: Emisii directe  de gaze cu efect de seră 62.247 40.49%
Scope 2: Emisii indirecte din consumul de elctricitate 14.019 9.12%
Scope 3: Alte emisii indirecte 77.475 50.39%
TOTAL 153.741 100%

Aceste cifre arată faptul că intensitatea de carbon a companie (cantitatea de  emisii de gaze cu efect de seră pentru a genera o unitate din venituri) pentru 1000 Euro în anul fiscal 2013, a fost de 3,5 ori mai mare față de 2014 și 2015. Asta înseamnă că am reușit să generăm un venit mai mare și în același timp am scăzut intensitatea de carbon în permanență.

Găsiţi întregul raport aici !


Bibliografie

  • Bureau Veritas. (2014). 2013 Social and Environmental Responsibility Report. Neuilly-sur-Seine, France: Bureau Veritas
  • Deloitte. (2014). Global Report: Environmental Sustainability. Paris, France: Deloitte.
  • SGS. (2014). SUSTAINABLE & productive SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS 2013. SGS.
 
Recomanda::